ગુજરાતી ૧૮+ જોકસ Gujarati 18+ whatsapp Jocks Daily Update

'
       ગુજરાતી ૧૮+ જોકસ Gujarati 18+ whatsapp Jocks: Gujarati 18+ whatsapp Group best Collection with Latest Gujju sexy & Comedy Jocks. Many people Are very Interested in sex Jocks so we collected some WhatsApp Jocks & posted here everyday

ગુજરાતી ૧૮+ જોકસ Gujarati 18+ whatsapp Jocks Daily Update

      Some Special Gujarati 18+ whatsapp Jocks Collection For You. Here is All Type's of Latest 18+ guji sexy jocks update Everyday. Latest Gujarati Jockes Added Daily so enjoy this Adults whatsapp Jocks. If you Like This jocks collection so must share in All Your whatsapp Groups. 


પડી રહી છે ગરમી નાગા થઇ ને નાચો😂
વાહ વાહ😂
પડી રહી છે ગરમી નાગા થઇને નાચો😂
સેક્સી જોક્સ પરીક્ષા મા નઇ આવે
વાંચો ભોસડીનાઓ વાંચો 😝😝


ટીચર : તારું ટુંકમા નામ બોલ..
સ્ટુડેન્ટ : ભોસડો..
ટીચર : તો આખું નામ..
સ્ટુડેન્ટ : ભૌતિક સવજીભાઇ  
            ડોબરીયા
ટીચર : ભાગ ભોસડીના....!!!😂😂છોકરી ગમે તેટલી રૂપાળી હોય પણ
તેની એક વસ્તુ હંમેશા કાળી હોય છે .... . . . . . . .પડછાયો ભોસડીનાવ , પડછાયો
કયારે સુધરશો.,.,,😆😆😆😆ખોટું બોલવાથી પાપ જ લાગે

પણ
અમુક વાર...

સાચું બોલવાથી લોડે લાગી જવાય એનું શું ?


છોકરી : કોન્ડમ આપો ને.
દુકાન વાળો (મસ્તી માં) : શું કરવા જોઈએ છે?

છોકરી ગુસ્સા માં :  ચોદીના તારા બાપા ને ગિફ્ટ મા આપવા.
 તારા જેવો બીજો ચુતીયો પેદા ના કરે ને એટલે.ભુરો  ડૉકટર પાસે વિયાગ્રા લેવા ગયો  ,,,
ભુરો ,,, ડૉકટર મને કોઇ પાવરફુલ ગોડી આપો ,,,
મારે એક સાથે બે છોકરીને ચૌદવાની છે ,,,,
બીજા દિવસે ભુરો પાછો ડૉકટર પાસે ગયો ,,,
ભુરો ,,,, ડૉકટર મને દુખાવાની ગોડી આપો ,,,
ડૉકટર ,,,, કેમ એટલુ બધુ ચૌદયો કે લંડ દુખાવા લાગ્યો ,,,ભુરો ,,,, ના લંડ નહી પણ હાથ દૂખે છે ,,,
છોકરીઓ તો આવીજ નહી ,,,
😂😂😂😂😂😂😂


સેક્સ ટીચર : SIX ane SEX મા શુ ફરક છે...
વિદ્ધર્થિ : બોલ ને ઉંછાડી ને ઉપર શોટ મારો અેટલે six
અને બોલ ને દબાવી ને નીચે શોટ મારો અેટલે સેક્સ......
😂😂😂😂😂😂😂


આ શિયાળા માં સવારે નિરો ,
બપોરે ચોખ્ખા ધી નો શિરો ,
અને
સાંજે એક ઉભો ચીરો મળે એટલે જિંદગી માં જલસા બાપુ.
*કવિ ફરી નાગાઇ પર ઉતરી ગયો*
😜😜😜😜😜


લાલો : કાકા આટલા જલ્દી મા કઇ જાઓ છો?
કાકા : તારી ભાભી ને ઉપડ્યુ છે લા એ ઘેર રાહ જોવે છે
લાલો : ઓ કાકા ઉપવાસ મા આવુ ના કરાય...
કાકા : તને ના હમજ પડે ડોફા હટીજા આપડે તો ફરાળી શોટ મારવાના
😂😂😂😂😂😂😂😂


એકવાર એક 🐈કૂતરો સુતેલા 🐴ગધેડાની
ગાંડમાં એનો લંડ નાખવાની
ટ્રાય કરતો હતો.
ગધેડો🐴જાગી ગયો.
ગધેડો :😈એય આ શું કરે છો ?
🐈કૂતરો: કઈ નહિ, બસ મજાક કરતો'તો.😄
ગધેડો: ચોદીનાં હું મજાક કરીશને તો
👀ડોળા બહાર નીકળી જાહે.
😱😱😱😱.😂😂😂😂


ચોદયા પછી...
મૂતરવા જવુ એટલુ જ જરૂરી છે...
જેટલુ...
મરી ગયા પછી  બેસણુ કરવુ!!!
થતુ કાંઈ નથી પણ આત્મા ને સંતોષ મળે છે....😝


સ્ટુડન્ટ : મેડમ તમારું વિશપર પડી ગયું
મેડમ હાફલા ફફલા થઈ ગયા અને
ઘાઘરો સરખો કરવા મંડીયા પછી મેડમ એ
એ સ્ટુડન્ટ ને કીધું તારી માને જધે એને
વિશપર નો કેવાય બોર્ડ સાફ કરવાનું
ડસ્ટર કેવાય ભોંસમારીના😂😂😂


'

0 Response to "ગુજરાતી ૧૮+ જોકસ Gujarati 18+ whatsapp Jocks Daily Update"

Post a Comment